Studenten Reviews ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️ ⭐️
Opleiding Holistisch Coach

Een verrijkende reis

“Deze opleiding is veel meer dan een “gewone” opleiding tot Holistisch Coach. Mijn ervaring is dat de leraren, een passie- en liefdevol team, mij hebben weten te raken en bewustwording bij mij hebben gecreëerd daar waar nodig is. Ik heb alle thema’s die voorbij kwamen als een verrijkende reis ervaren. En elke les heb ik mij weer laten verwonderen tijdens de interventies die ik heb ondergaan en daarna heb leren toepassen. Deze opleiding heeft mij zover gebracht dat ik kan coachen op de wijze die volledig bij mij past en heeft het mij zelfvertrouwen gegeven. En met dit vertrouwen, los van mijn eigen filter, mijn cliënten kan begeleiden in mijn eigen Coaching praktijk.”

- Sandra Happe | Holistisch Coach & Counselor -

https://sandrahappe.nl/

"De opleiding tot Holistisch Coach en counselor heeft mij ontzettend veel gebracht. Ik kan het iedereen aanraden te gaan doen. Deze twee jaar waren een reis naar mezelf waarvan ik iedere dag nog profiteer. De lessen zijn praktijkgericht, met rollenspellen en oefeningen. Daarmee kwam ik op een andere laag in mezelf, werd m’n zelfvertrouwen groter en daarmee kon ik er uiteindelijk echt voor een ander zijn in coaching.

De docenten waren daarbij onmisbaar. Hun aanwezigheid voor ons en hun kennis en manier van lesgeven vormden een bedding waar alles en iedereen er mochten zijn. De opleiding bestaat uit modules zoals Creating holistic health, Rouw en verlies, Circle of experience, relaties, Oplossingsgericht coaching en vele andere.

Al deze modules maakten dat ik een veel breder wereldbeeld heb gekregen en steviger in mezelf verankerd ben geraakt."


- Marianne de Vries | Holistisch Coach -

"De opleiding Holistisch Coach Counselor was een super leerzaam en intens proces. Het heeft mij verdieping gebracht in het werken met mensen, waarbij ik een andere kwaliteit ging ervaren in contacten. Het mooie aan deze opleiding is dat je in de eerste plaats aan je persoonlijke ontwikkeling en groei werkt en dat je vanuit deze ruimte leert coachen.

De docenten brachten elk hun eigen, unieke en waardevolle bijdrage aan de opleiding en waren duidelijk zelf ervaren in coaching/therapie. Er was veel ruimte voor oefensessies onderling en begeleiding in het werken met (proef)cliënten daarbuiten.

Een mooie opleiding voor mensen die graag op een dieper niveau willen leren coachen."

- Taranga van der Blom | Huisarts en praktijkondersteuner -

Video review | Coline van Aartsen

Een rijbewijs voor het fenomeen' 'Leven'

"Ik heb de opleiding Holistisch Coach en Counselor doorlopen tussen 2020 en 2022. Gerhard Böckler kende ik al van de eerder afgelegde Medische en Psychosociale Basiskennis. Deze voorbereiding bracht voor mij al veel meer dan dat wat ik had verwacht: Gerhard kon in heldere taal zijn indrukwekkende medische kennis op fascinerende wijze verbinden met iets groters. Alle medische details werden nooit los van elkaar gezien, maar met elkaar in verband gebracht. Zo ontstonden inzichten in het complexe system, waarin lichamelijke processen maar een onderdeel zijn van een geheel, namelijk het leven zelf – een klein voorproefje van de holistische kijk, die mij zeer nieuwsgierig maakte. Mijn plan ontstond om de Holistisch Coach Counselor Opleiding te beginnen.

Alleen al bij het lezen van de leerinhoud voelde ik de sensatie van nieuwsgierigheid en avontuur. Tijdens de eerste lessen had ik nog weleens het gevoel, een grote maar zeer onoverzichtelijke wereld te zijn binnengestapt. De samenhang tussen enerzijds coachaspecten – basishouding en methodische vaardigheden – en anderzijds de rode draad door de hele opleiding, te leren om liefdevol en omvattend te kijken naar mezelf en dit als basis mee te nemen in de ontmoeting met de ander, was tijdens de eerste maanden van de opleiding voor mij nog niet te herkennen. Pas later maakte dit plaats voor een enorme verwondering en bewondering voor het doordachte en doorvoelde plan, wat
aan deze opleiding ten grondslag ligt.

Het leren van methodische basisvaardigheden wisselde af met modules, die stap voor stap hielpen, om mezelf nieuw te leren kennen: over seksualiteit, over de kernwaardes, over conditionering, over biografische wetmatigheden, over relaties met betrekking tot jezelf en de ander, over rouw en verlies, over het leven in alle facetten. En dit werd door de verschillende en daardoor elkaar prachtig aanvullende docenten doorgegeven op zeer uiteenlopende manieren: eendaagse cursussen wisselden af met meerdaagse modules. Er waren thema’s, die soms maanden later weer werden opgepakt. Maar ook de praktische kant – het werken met proefcliënten en de begeleiding ervan - is mij als zeer waardevol bijgebleven. Ik voelde mij uitstekend begeleid en persoonlijk waargenomen door Daphne Rouwerhorst, die dit traject onder haar hoede had. Hier ontstonden de eerste momenten, waar ik voelde: alles wat tijdens de hele opleiding op me af was gekomen valt nu op zijn plek.

Nu met de afstand van 18 maanden na mijn examen is mijn respect voor deze holistische opleiding alleen maar gegroeid: zij heeft mij als mens in alle facetten bereikt en verrijkt, heeft mij anders en met compassie naar mezelf laten kijken, heeft me mijn angst genomen om naar mijn zwakke, kwetsbare plekken te kijken, en heeft me ook laten zien, waarin ik goed geankerd ben en me sterk en competent voel.

Ik heb aan het eind van de opleiding vaker gezegd: ik voel me als of ik een rijbewijs voor het fenomeen “Leven” heb gehaald. Onbedoeld is dus deze opleiding voor mezelf een coaching-traject geworden. En wat een mooi gevoel als het af en toe lukt om ook mijn medemensen te helpen in hun leven een stapje verder te komen.

Met dank aan een top-team van alle docenten: bevlogen, persoonlijk, betrokken, kundig. En met de overtuigende visie en missie, iets unieks aan de wereld toe te voegen."

- Barbara Kernig -

“De opleiding heeft mij meer inzicht in mijzelf gegeven, ik heb meer contact met mijn gevoel kunnen maken. Dat heeft mij geholpen om bijvoorbeeld tijdens een coaching sessie een helende relatie met een client op te bouwen. Mijn luistervaardigheden en empathisch vermogen zijn in de opleiding enorm ontwikkeld. Ik leer door ervaren en dat is wat deze opleiding voor mij uniek maakt, er is heel veel ruimte om te ervaren en te experimenteren.

Er wordt gebruik gemaakt van goed ondersteunend theoretisch lesmateriaal waardoor de ervaringen echt ‘geankerd’ worden. De docenten bieden een veilige en liefdevolle sfeer waardoor ik mij vertrouwd voelde. Zij zijn heel praktijk gericht en hebben enorme ervaring in het coachen en kunnen daardoor veel uit eigen ervaring delen.

Wat heel fijn is in de opleiding is dat elke student twee cliënten gaat begeleiden en dat daarbij uitvoerig feedback wordt gegeven. Op een gestructureerde wijze word je opgeleid tot Holistisch Coach. Je ‘eigenheid’ en eigen inbreng wordt zeker ook ondersteund en gestimuleerd. Ik gun Nederland veel Holistisch Coaches!”

- Paul van Straalen | Voormalig Eigenaar en oprichter van NOGG Opleidingen -

“Holistisch coach. Het geheel is meer dan de som der delen geldt absoluut voor deze opleiding waar je een goed gefundeerde basis legt om als coach je medemens te kunnen ondersteunen terwijl je ondertussen een persoonlijke ontwikkelingsreis doormaakt. 

De lesdagen zijn dynamisch en de docenten Gerhard en Daphne zijn ware experts in hun vakgebied. Onder hun bezielde leiding, enthousiasme en integriteit creëren zij een veilige leeromgeving. Theorie en ervaringsgericht leren, ook met je medestudenten, wisselen elkaar in fijne en logische balans af. Je kunt aan alles merken dat deze docenten een enorme schat aan kennis en ervaring hebben op professioneel en persoonlijk vlak. Bovendien beheersen zij de skills  om coaching, training en lesstof te verweven tot een samenhangend geheel.

Aanvullend op de basisopleiding zijn diverse thema-modules geïntegreerd, deels begeleid door co-trainers met eenzelfde hoog niveau en ‘dezelfde taal’ sprekend. Veel voorkomende levensthema’s, die (diepe) impact in ieders leven maken komen uitgebreid aan bod zoals o.a. rouw en verlies, relaties, seksualiteit en lifestyle. 

De Rites of Passage dagen, een belevings midweek op een externe locatie, is een regelrechte deep dive en zou ik zo nog een keer aan deelnemen! Laat je verrassen en vertrouw ;)

Je wordt overall uitgenodigd en gestimuleerd tot zelfonderzoek zodat je vanuit je eigen unieke persoonlijkheid leeft en werkt. Voor mij betekent dat vrij van one size fix all methodiek terwijl een grote diversiteit aan werkvormen aangereikt wordt. Gedurende je coach-carrière ga je vanzelf ontdekken met welke methode je uiteindelijk lekker werkt of in welk gebied je wil verdiepen, bijvoorbeeld het innerlijk kind of systemisch werk.

Als vroedvrouw begeleid ik ouders in een periode van transformatie waarin ik jarenlang veel ervaring heb opgedaan op het fysieke, psychosociale en emotionele gebied zowel professioneel als persoonlijk. Tot mijn verrassing heeft de opleiding bijgedragen om in te zien hoe mijn levensthema’s zich op een dieper niveau verhouden tot mijn werk. Dat geeft mij vrijheid en vertrouwen in mijzelf en de cliënt tijdens het begeleiden van groeiprocessen.”


- Claire Kroon | Verloskundige, Mentor & coach Geboortezorg -

https://clairekroon.nl/

Hoe kunnen we jou verder helpen?

Download de studiebrochure

Holistisch Coach


Wat leer je tijdens de opleiding? Wie zijn je docenten? In onze uitgebreide studiebrochure lees je alles over de inhoud, het lesprogramma en onze 5 gespecialiseerde docenten.

Ja, graag!

Kom je oriënteren bij de online infoavond

Opleiding Holistisch Coach

Wil jij weten of de opleiding Holistisch Coach iets voor jou is? Kom je dan oriënteren tijdens onze online infoavond. Deze keer staat het thema 'Solution Focused Coaching & Mindfulness' centraal. Schuif online aan en maak kennis met de docenten Gerhard en Daphne!

Bel voor gratis studieadvies

Het kiezen van een opleiding is een belangrijke stap. Plan een belafspraak met ons in en we helpen je graag bij dit proces. Dankzij dit telefoontje kun je goed inschatten of de opleiding bij je past en aansluit op wat jij wilt kunnen.

Terug naar homepage →